انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کار دست برلیان دار MZ

انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کار دست، دارای شناسنامه معتبر فروشگاه نقره تابعی، فیروزه نیشابور، دارای برلیان، رکاب انگشتر تماماً دست ساز.

وزن: 12.87 گرم.

جواهرات مشترک:

جواهر با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.