ساعت رادیوم درجه یک

وزن: 34.94 گرم.

جواهرات مشترک:

جواهر با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.