دستبند زنجیری

وزن: 5.07 گرم.

جواهرات مشترک:

جواهر با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.