دستبند زنجیری

وزن: 4.53 گرم.

جواهرات مشترک:

جواهر با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.