دستبند زنجیری

وزن: 4.25 گرم.

جواهرات مشترک:

جواهر با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.